صفحه اصلي > بانک اطلاعاتی  دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه های کشور
چهارشنبه ٠١ ارديبهشت ١٤٠٠


ارتباط

بانک اطلاعاتی
 

اطلاعات حافظین قرآن کریم
نام : *
نام خانوادگی : *
نام پدر : *
محل تولد : *
شماره شناسنامه : *
کد ملی: *
جنسیت : مرد زن
وضعیت تاهل : مجرد متاهل
دارای فرزند: هستم نیستم :
مذهب : *
تلفن ثابت : *
تلفن همراه : *
کد پستی : *
نشانی منزل :
*
پست الکترونیک :
*
اطلاعات دانشجویی
وضعیت تحصیل : دانشجو فارغ التحصیل
دانشگاه محل تحصیل: *
تعداد ترم تحصیل سپری شده : *
شماره دانشجویی : *
مقطع تحصیلی : *
رشته تحصیلی : *
گروه تحصیلی : *
آدرس دانشگاه: *
نوع دستگاه دانشگاهی: وزارت علوم دانشگاه آزاد وزارت بهداشت
اطلاعات قرآنی

تذکر : کاربر گرامی مواردی که اطلاعات آن موجود نیست با کاراکتر [ * ] پر شود.

میزان محفوظات قرآن کریم : 10 جزء 20 جزءکل کمتر از 10 جزء
1- وضعیت تایید حفظ قرآن
دارای مدارک تخصصی حفظ قرآن (درجات 1 الی 3 ) از سازمان تبلیغات اسلامی هستم نیستم
سال شرکت در آزمون *
درجه مدرک دریافتی *
شماره مدرک دریافتی *
تاریخ مدرک دریافت *
2- در مسابقات سراسری و بین المللی سازمان اوقاف و امور خیریه در رشته حفظ کل قرآن کریم حائز کسب رتبه : اول تا سوم شده ام نشده ام
سال کسب رتبه * رتبه کسب شده * سراسری بین المللی
3-در آزمون اعطای مدرک کارشناسی به حافظان کل قرآن کریم سازمان سنجش :
قبول شده ام قبول نشده ام
سال دریافت مدرک * شماره مدرک *
تاریخ مدرک *
4- در جشنواره ملی مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان در رشته حفظ کل قرآن حائز کسب رتبه اول تا سوم شده ام نشده ام
سال کسب رتبه رتبه کسب شده
جشنواره ملی مسابقات بین المللی

 

سامانه